Opettaja- ja rehtorikoulutus


Kaikilla suomalaisilla opettajilla on maisterin tutkinto tai sitä korkeampi koulutus. Sen lisäksi heidän odotetaan kuitenkin kouluttavan itseään myös valmistumisen jälkeen. Opetusmenetelmien paraneminen ja yhteiskunnan muutokset vaativat myös opettajia ja rehtoreita päivittämään taitojaan tulevien sukupolvien hyödyksi.

 

Sumino tarkastelee kiinalaisten opettajien ja opetusalan henkilöstön jokapäiväisen työn vaatimuksia heidän näkökulmastaan. Suminon tavoitteena on auttaa opettajia ja rehtoreita parantamaan tietojaan, jotta he selviytyisivät paremmin jatkuvasti muuttuvassa yheiskunnassa. He saavat myös taitoja, joiden avulla toimia tiedonjanoisten opiskelijoiden kanssa.

 


Tarkemmat kurssit on lueteltu alla:

 

1. Koulutuksen sisältö on laajaa, siihen kuuluu esim. opetussuunnitelmien laatimista, opetusmenetelmien parantamista, tutkimuksellisuuden parantamista,  viimeisimpiä tietoteknisiä sovelluksia, koulun turvallisuutta, kodin ja koulun välistä viestintää jne.

 

2. Koulutus voidaan räätälöidä tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaan siten, että kehitetään juuri niitä asioita, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä, sisältäen esim. rehtorien johtajuustaitoja, koulun johtamista, opettajatiimien muodostamista, opetussuunnitelman suunnittelua jne.

 

3. Koulutusta on monenlaista, perinteistä luokkahuoneopetuksesta ilmiöoppimiseen. Sumino auttaa opetushenkilökuntaa parantamaan opetusmenetelmiään heidän tulevaisuuden  työssään.


Lisää

Sumino Oy pidättää kaikki oikeudet.

 • Linkit

  Esittely

  Koulutuspalvelu

  Ajankohtaista

  Tapahtumia

 • Yhteystiedot

  Postilaatikko:info@sumino.fi

  Puhelin:+358 50 475 9539

  Osoite:Pinninkatu 55 A, 33100 Tampere

  WeChat:SuminoEducation

  Facebook:Sumino Oy

  Instagram:sumino_oy